Eleştirel Düşünme Kulübü'nün Logosu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Kişisel Verilenin Korunması Aydınlatma Metni

Eleştirel Düşünme Kulübü (edk.org.tr), kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine önem vermekte ve kişisel verilerinizi gerek ilgili mevzuatımız gerekse de 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun biçimde toplamak ve işlemektedir.

07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kulübümüz, Veri Sorumlusu sıfatına sahiptir.

Eleştirel Düşünme Kulübü olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vermekte ve sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel veri güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle, 6698 sayılı KVKK çerçevesinde faaliyetlerimize devam etmekte olduğumuzu bilgilerinize sunarız.

Ziyaretçilerin edk.org.tr üzerinde sunulan hizmetlere erişimi ve hizmetler üzerinden paylaştığı kişisel verileri, yalnızca Eleştirel Düşünme Kulübünce görevlendirilmiş bu bilgilere erişme hakkı olan sistem ve uygulama yöneticilerince erişilip görüntülenebilir. Ziyaretçilerin, sunulan kurumsal hizmetlerimiz aracılığıyla kulübümüzle paylaşmış oldukları bilgiler, ziyaretçilerin onayı dışında ya da yasal bir yükümlülük olmadığı sürece, herhangi bir üçüncü şahıs, kurum, kuruluşla paylaşılmayacaktır.

Ancak bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak ve KVKK’nın öngördüğü haller ve koşullarda, KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Eleştirel Düşünme Kulübü tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

(1) Kulübün misyonuna uygun yardım hizmetleri vermek (burs, bağış, ayni yardımlar (kitap, vb), imkan, vb).

(2) Kulübün sağladığı imkanları kullanan gerçek/tüzel kişilere dair işlemleri yürütmek,

(3) Kulübün denetim yetkisine verilen kulübe dair ilgili işlemleri yürütmek,

(4) İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek,

(5) Kulüp ile iş ilişkisinde bulunan gerçek/tüzel kişilerle irtibat sağlamak,

(6) Kurumsal iletişimi sağlamak,

(7) İstatistiksel çalışmalar yapabilmek,

(8) İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek,

(9) Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Eleştirel Düşünme Kulübü hizmetlerinden yararlanan kişisel veri sahipleri, KVKK 11. maddesinde belirtilen haklarına ilişkin taleplerini, KVKK 13. Maddesinde belirtildiği gibi açık, anlaşır bir şekilde, kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla tarafımıza ulaştırmaları halinde, KVKK hükümleri uyarınca sahip oldukları haklardan yararlanabileceklerdir.